Workshop s Romanom Pomajbom

Workshop

Trojhodinový workshop s hercom Romanom Pomajbom zameraný na tréning komunikačných schopností pre 8 až 10 ľudí

Obsah:
Rozvoj komunikačných a sociálných zručností
- Ako sa pripraviť na verejné vystúpenie a prezentáciu pred kamerou (online)
- Ako pracovať s textom - čo je dôležité a menej dôležité
- Ako prekonať strach a trému.
Technika hlasu, reči a pohybu a neverbálna komunikácia
- Ako pracovať s rytmom, tempom, dynamikou
- Ako si udržať pozornosť
- Ako pracovať s pauzou
- Ako zaujať a získať si poslucháča.
Rozvoj vlastného kreatívneho potenciálu
- Ako byť presvedčivý
- Ako zvládnuť sám seba

Ideálna kombinácia: doobeda = workshop, večer = zábava-predstavenie