Ing. Marek Béreš

Artists manager, Executive manager


+421 907 540 518

agenturadaisy@agenturadaisy.sk

Ing. Daniela Bérešová

Project director, Project OUTSIDER


+421 918 492 199

beresova@agenturadaisy.sk

 

Ing. Peter Eštu

Account manager


+421 917 918 842

info@agenturadaisy.sk

 

Ing. Marianna Drabčíková

Financial & Contract manager

Ekonomické oddelenie


+421 908 680 777

daisy.fakturacia@gmail.com

Napíšte nám

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov Agentúry Daisy, s. r. o. zapísanej v Obchodnom registri OS Košice I, vl. č. 15327/V, odd.: Sro a bol/a som poučená o svojich právach.