Kapela Marián Čekovský Band

teambuilding

  • 25 – 30 účastníkov
  • profesionálne hudobné nástroje
  • odborné vedenie Mariánom Čekovským
  • ZÁBAVNÁ AKTIVITA KTORÁ PREVERÍ: zmysle pre humor, improvizáciu, hudobné nadanie, kreativitu a súdržnosť tímu
  • PRIEBEH AKTIVITY: tvorenie vlastných pesničiek spolu s Mariánom Čekovským

Improvizovanú Kapelu si tvorí Marián Čekovský na mieste a všetkých prítomných hostí sprevádza cestou hudby.            Zahŕňa: 60min. workshop a 60min. koncert MARIÁN ČEKOVSKÝ BAND 

Teambuilding je možné objednať spolu s hosťom MIchalom Hudákom.