ČekyPOINT

show program

ČekyPoint je hudobno-zábavná talkshow Mariána Čekovského a hostí. Jedinečná na Slovensku s veľkým ohlasom a úspechom. Talkshow je vždy na určitú tému. Súčasťou programu je tzv. „Maliar pod tlakom“, ktorý v priebehu programu musí namaľovať obraz ku danej téme Čekypointu. Čekypoint je v trvaní cca 90 minút.

Galéria programu