Čekovský vs. Hudák

show program

Hudobno zábavná talkšou Mariána Čekovského a Michala Hudáka založená na hudobnom vystúpení a humornej talkšou, v ktorej sú aj prvky zábavných televíznych programoch ako napr. Inkognito alebo Uhádni môj vek, do ktorej zapájajú aj hostí. Šou program je v trvaní 90 minút.

Galéria programu