Ponúkame služby nahrávacieho štúdia s najmodernejším vybavením:

  • nahrávanie,
  • hudobná produkcia,
  • mix,
  • master,
  • sála pre realizáciu koncertov v Košiciach.
Kontaktovať Daisy Group