Ing. Marek Béreš

Manažér umelcov, konateľ


+421 907 540 518

agenturadaisy@agenturadaisy.sk

Ing. Daniela Bérešová

Projektový riaditeľ


+421 918 492 199

beresova@agenturadaisy.sk

INFOLINKA: 8.00 – 14.00 h

Ing.  Peter Eštu

Projektový manažér


+421 917 918 842

info@agenturadaisy.sk

INFOLINKA: 14.00 – 19.00 h

Kontaktný formulár - podnadpis

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov Agentúry Daisy, s. r. o. zapísanej v Obchodnom registri OS Košice I, vl. č. 15327/V, odd.: Sro a bol/a som poučená o svojich právach.